10 października 2018

Projekt „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata jako ponadczasowy wzór postaw. Szkolenia z kompetencji dla młodzieży”

Projekt jest realizowany przez Katedrę UNESCO do spraw Edukacji o Holokauście Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu POWER (Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym młodzież wspólnie z nauczycielami i badaczami uniwersyteckimi, odkrywa mało znane historie swoich miejscowości, a jednocześnie rozwija wiedzę i szereg kompetencji. Podczas projektu uczniowie biorą udział w zajęciach, podczas których poznają metodę pracy projektowej, rozwijają wiedzę z zakresu historii II Wojny Światowej i Holokaustu, uczą się krytycznej oceny źródeł historycznych oraz sposobów pracy ze społecznościami lokalnymi. Projekt promuje aktywne obywatelstwo, dostarczając przy tym okazji do rozwijania kompetencji społecznych.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają zapewnione noclegi i śniadania podczas zjazdów. Ponadto uczniom jest zapewnione wyżywienie podczas zajęć (kiedy nauczyciele mają czas wolny).

Zwrócone będą również koszty przejazdu do Krakowa jeśli uczestnicy projektu przyjeżdżają spoza Małopolski.

Ostateczny termin zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie upływa dn. 14.10.2018.