7 września 2020

Projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole”

Program został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej.

W październiku rusza najnowszy projekt Instytutu Edukacji Pozytywnej
„Szkoła Myślenia Pozytywnego – komunikacja bez przemocy i mediacje w szkole”.
Na potrzeby szkolenia powstała pierwsza, interaktywna platforma edukacyjna.
Projekt przygotowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i kierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i dzieci (powyżej 13 roku życia).
Program został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej.
Szkoły i placówki oświaty biorące udział w programie będą korzystać z kompleksowego wsparcia:
– szkoleń na platformie zgodnych z wymogami MEN, MS i RPD,
– dostępu do rozszerzonej wersji interaktywnych szkoleń e-learningowych,
– superwizji,
– konsultacji merytorycznej podejmowanych działań,
– materiałów dodatkowych dostępnych wyłącznie w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego,
– stałej opieki Fundacji, także po zakończeniu projektu.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wsparcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z jednego z dwóch obszarów wsparcia:
1. Komunikacja w szkole – skierowane do przedszkoli oraz szkół podstawowych
2. Mediacje w szkole – skierowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Myśli Pozytywnej.