28 września 2018

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – II edycja.”

Protokół zamówienia publicznego