9 sierpnia 2019

Przerwany Marsz

Stowarzyszenie Dumni z Polski przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje akcję pod nazwą Przerwany Marsz, której celem jest upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szkoły, placówki oraz instytucje pragnące uczcić pamięć Polskich Dzieci Wojny, którym brutalnie przerwano na czas wojny edukację, mogą zapoznać się z przedsięwzięciem oraz zarejestrować się na stronie internetowej: www.przerwanymarsz.pl

Celem przedsięwzięcia jest wspólna inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 wraz z osobami urodzonymi przed 8 maja 1945, która w symboliczny sposób ma dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.