16 marca 2018

Przodują w przedsiębiorczości

Brzeski ekonomik odniósł sukces w ogólnopolskim konkursie na najaktywniejszą szkołę  w  XIV edycji Dnia przedsiębiorczości 2017. Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu uzyskał tytuł „Najaktywniejszej szkoły w programie Dzień Przedsiębiorczości 2017 za wspieranie młodzieży w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych”.
W ogólnopolskim programie wzięło udział 35 868 uczniów, 630 szkół i 12 308 firm i instytucji z całej Polski. Tylko 23 szkoły zostały laureatami. Szkoła w ramach konkursu umożliwiła uczniom odbycie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy pomagającej w podjęciu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
W trakcie wizyty uczniowie mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania, a także zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Gratulujemy uczniom, opiekunowi – pani Irenie Czerkawskiej – nauczycielce przedmiotów ekonomicznych oraz szkole.