13 kwietnia 2018

Przyhamuj, życie przed Tobą w CKZiU w Strzelcach Opolskich

Przedostatnie spotkanie w ramach Kampanii w powiatach województwa opolskiego odbyło się 6 kwietnia 2018 r. w gościnnych murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Na wstępie zaproszonych gości przywitała Pani Halina Kajstura Dyrektor szkoły. Wśród nich byli przedstawiciele Opolskiego Kuratora Oświaty – Pani Joanna Wnuk Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, Pan Robert Gwóźdź – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele partnerów kampanii z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Polskiego Związku Motorowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Uczniowie oraz zaproszeni goście mogli wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zasad zachowania się na drodze oraz wybranych technik kierowania samochodem. Wygłosili je kolejno: Maciej Milewski – podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu, Jacek Nowak z Polskiego Związku Motorowego oraz Dominik Grabowski – egzaminator opolskiego WORD. Również przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji młodszy aspirant Anna Kutynia przedstawiła zgromadzonym statystyki dotyczące wypadkowości na terenie powiatu strzeleckiego. Bezpośrednio po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość „przeżycia” dachowania w symulatorze dachowania.

Nieodzowną częścią spotkań jest współzawodnictwo reprezentacji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. W rozwiązywaniu testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym oraz próbie na symulatorze czasu reakcji najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, którzy minimalnie wyprzedzili reprezentacje gospodarzy imprezy. Drużyna w składzie: Kamila Borek, Szymon Spik oraz Martin Ibrom będzie reprezentowała powiat na finale wojewódzkim kampanii.