17 lipca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

Kuratorium Oświaty w Opolu w roku szkolnym2020/2021 będzie ponownie reprezentować w województwie opolskim Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Regionalny Punkt Informacyjny będzie realizował działania upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów), programu Edukacja oraz programu eTwinning.
Zapraszamy w nowym roku szkolnym wszystkich zainteresowanych.

Żródło: https://www.frse.org.pl/program/regionalne-punkty-informacyjne/