17 listopada 2017

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym .

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym.

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie.

Załącznik 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.