2 grudnia 2019

Rekrutacja do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. 

Rekrutacja dotyczy nauczycieli: polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Więcej informacji na stronie www.orgeg.pl i w załączeniu

 

Ogłoszenie o rekrutacji