6 grudnia 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stan przygotowań do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

W ramach kampanii informacyjnej w najbliższych dniach do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów znajdą w nich szczegółowo opisane zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów, punktację, a także niezbędne dane kontaktowe.

 

Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej wysłała list do rodziców przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców