19 grudnia 2019

Relacja z konferencji informacyjno-promocyjnej ERASMUS+ dla szkół i przedszkoli

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu ERASMUS+ adresowana do szkół i przedszkoli. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu – Regionalny Punkt Informacyjny Programu ERASMUS+.

Celem konferencji było przedstawienie  możliwości jakie oferuje ww. program w zakresie sektora Edukacji szkolnej Akcja 1- Mobilność edukacyjna, Akcja 2 – Współpraca szkół – projekty partnerskie oraz programów bilateralnych: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińska Wymiany Młodzieży, a także prezentacja osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu ERASMUS+.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, który wskazał na ważność i korzyści płynące z realizacji projektów dla uczniów i nauczycieli.

W następnym punkcie konferencji cele i zadania  Programu ERASMUS+ omówiła st. wizytator Halina Pilarz, przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu ERASMUS+ w zakresie sektora Edukacja szkolna.

Kolejnym punktem programu była prezentacja przykładów dobrej praktyki – projektów realizowanych w ramach Programu ERASMUS+, sektor Edukacja szkolna Akcja 1 i Akcja2 przez wybrane szkoły województwa opolskiego:

– Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III Sobieskiego w Pilszczu;
– Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku;
– Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.

Ww. placówki zaprezentowały działania w ramach Akcji 1 – mobilność edukacyjna.

Przykłady działań w ramach Akcji 2 zaprezentowały się przedstawiciele dwóch szkół w zarówno w osobach kadry kierowniczej,  nauczycieli jak i uczniów:

– II Licem  Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu;
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu.

Natomiast Pan Marek Wąsowski – zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji – przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu ERASMUS+ przedstawił prezentację nt. programów bilateralnych: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

W ramach przykładu działań z ww. programu  Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie Pan Adam Hubicki, omówił praktyczne aspekty Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie, który w bieżącym roku szkolnym zrealizował projekt wymiany ze szkołą na Ukrainie.

Po przerwie lunchowej odbyły się sesje warsztatowe dla nauczycieli zainteresowanych składaniem wniosków aplikacyjnych do Programu ERASMUS+ w ramach Akcji 1 i Akcji 2 sektora Edukacja szkolna, które poprowadziły: Panie Karolina Sroka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, koordynator szkolny projektów ERASMUS+ oraz Halina Pilarz – Kuratorium Oświaty w Opolu, Regionalny Punkt Informacyjny Programu ERASMUS+.