18 marca 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
15 marca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Proszę o zapoznanie się.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.