4 marca 2019

Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz rozporządzenie zmieniające w sprawie organizacji roku szkolnego.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone poniższe rozporządzenia.

Proszę o zapoznanie się.

 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.