12 marca 2019

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Proszę o zapoznanie się.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.