16 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Szanowni Państwo.

 

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze środków finansowych, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom
w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

W związku z powyższym należy przesłać wypełnioną tabelę najpóźniej do 26 października 2020 r. na adres bsmietanka@kuratorium.opole.pl

 

Tabela