30 czerwca 2017

Rzecznik praw dziecka

Rzecznik Praw Dziecka w Kuratorium Oświaty w Opolu

Starszy wizytator Ewa Juszczak

Wydział Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji

ejuszczak@kuratorium.opole.pl

tel. 77 45 24 416