15 listopada 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych
i  technicznych woj. opolskiego

Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

Potrzeba podnoszenia świadomości normalizacyjnej została uwzględniona w nowych Podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w maju tego roku. Zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceny ich zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

 

Dlatego też, aby wspomóc dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacji chcą przeszkolić nieodpłatnie grupę trenerów, którzy będą mogli prowadzić kursy dla nauczycieli swojego regionu i  dzielić się oraz upowszechniać zdobytą wiedzę  .

 

Przewidywany termin seminarium to styczeń lub luty 2020 r., dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie po zebraniu odpowiedniej grupy osób.

 

Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej do dnia 20.12.2019 r.

 

http://siko.kuratorium.opole.pl/semindtnormaliz/