4 czerwca 2018

Sesja edukacyjna dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej.”, która odbędzie się 8 czerwca (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3

Sesja przeznaczona jest dla nauczycieli i edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną. Jej tematem przewodnim będzie fenomen Pamięci, którym interesują się przedstawiciele wielu różnych dyscyplin wiedzy – od neurobiologii i psychologii po socjologię, historię i pedagogikę.

W drugiej części sesji odbędzie się Finał X edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno.

Udział w sesji edukacyjnej jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2018 r. na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice; faksem: 77 43 43 475 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.wickiewicz@cmjw.pl Zgłoszenia przyjmuje dr Anna Wickiewicz.

 

Program sesji

Formularz zgłoszeniowy