8 października 2018

Spacery krajobrazowe. 20.października Dniem Krajobrazu

Na prośbę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przypominaliśmy na naszej, iż 2016 roku (GDOŚ) ogłosiła
w Polsce 20.października Dniem Krajobrazu 

W załączonym do komunikatu (z 12 lipca br.) piśmie – GDOŚ– zachęcała szkoły do  wpisania na stałe w kalendarzu Dnia Krajobrazu w celu uświadomienia społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, zaplanowano rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Spacery krajobrazowe powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.).
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat realizowanych spacerów krajobrazowych wg załączonego wzoru (tabela w wersji edytowanej zamieszczona jest na portalu GDOŚ, w zakładce Dzień Krajobrazu – materiały do pobrania ) na adres: sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl

 

Zał. wzór-tabela