18 maja 2018

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”.

17 maja 2018 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w spotkaniu regionalnym „Bliżej Funduszy Europejskich”. Była to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, dyskutowano o projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Służbę Więzienną, a także wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.