9 marca 2018

Spotkanie w sprawie kształcenia w zawodzie kierowca -mechanik.

W dniu 8 marca 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu odbyło się spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych Panem Józefem Stelmachowskim i Panem Ryszardem Wowkiem oraz Dyrektorem CKZiU w Prudniku Panem Wiesławem Kopterskim, Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu Panem Dariuszem Medolińskim, Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Panem Tomaszem Górnym i specjalistą ds. refundacji OWK OHP Panem Pawłem Starczewskim.
Celem spotkania było upowszechnienie dobrych praktyk i współpracy podjętej w ramach umowy między CKZiU w Prudniku, a Opolskim Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży do pracy zawodowej, w zawodzie kierowca-mechanik. Poruszono również kwestie związane z trudnościami pozyskania wykwalifikowanych kierowców na regionalnym rynku pracy, gdyż jest to branża zmagająca się ze sporym deficytem w tym zawodzie.