1 kwietnia 2019

Spotkanie w sprawie możliwości uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

W dniu 28 marca 2019 r. w siedzibie Zakładu produkcyjnego firmy Globau Sp. z o.o. w Ozimku wchodzącego w skład Grupy CB SA. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Pana Przemysława Gruszki – Dyrektora Zakładu Globau Sp. z o.o., Pani Magdy Górskiej przedstawiciela ww. firmy, Pana Dariusza Bigasa Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, Tomasza Ciekalskiego – wicedyrektora Zespołu Szkół w Ozimku oraz przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu Pana Piotra Łaby zastępcy dyrektora WOPZN i Danuty Sieradzkiej koordynatora ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Opolu..
Celem spotkania było omówienie możliwości uruchomienia kierunku kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Zespole Szkół w Ozimku i możliwość podjęcia współpracy w zakresie kształcenia, rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania młodzieży do pracy zawodowej w ww. zawodzie. Poruszono również kwestie związane z trudnościami pozyskania wykwalifikowanych pracowników na regionalnym rynku pracy, gdyż jest to branża zmagająca się ze deficytem w tym zawodzie.