12 marca 2018

Spotkanie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

Kolejnym miejscem spotkań z młodzieżą w ramach V edycji Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj- życie przed Tobą” był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe powiatu nyskiego.

Po powitaniu uczestników przez Pana Tomasza Jazienickiego – Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie głos zabrał Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii. Następnie Komisarz Krzysztof Wydra  z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przedstawił informacje dotyczące bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny powstawania wypadków drogowych, a także scharakteryzował działania Policji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych uczestników ruchu drogowego. Z kolei Pan Dominik Grabowski, instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z zasadami uzyskiwania uprawnień do prowadzenia samochodu, a także zwrócił uwagę na zasady przygotowania kierowcy oraz samochodu do jazdy. Na zakończenie pierwszej części spotkania Pan Marek Pańka Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego przybliżył uczestnikom Złote zasady FIA, których przestrzeganie ogranicza ryzyko powstawania wypadków drogowych.

Równocześnie reprezentacje szkół powiatowych rywalizowały w konkursie wiedzy o ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz sprawdzały swoje reakcje na symulatorze czasu reakcji. W wyniku współzawodnictwa sześciu szkół zwycięzcami zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie w składzie: Monika Lach, Monika Biskup oraz Grzegorz Polański, którzy będą reprezentować powiat na zawodach finałowych. Tuż za nimi uplasowały się reprezentacje CKZiU w Nysie oraz reprezentacja gospodarzy imprezy. W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze dachowania.