18 grudnia 2017

Sprawozdania z realizacji Programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Do dnia 15 stycznia 2018 r należy przesłać do Opolskiego Kuratora Oświaty sprawozdania wg załączonych wzorów. W sprawozdaniach należy wypełnić tylko część finansową. Do sprawozdania należy dołączyć  potwierdzone za zgodność z oryginałem opisane kopie faktur.

Organ prowadzący przesyła sprawozdanie wraz z załączonymi sprawozdaniami szkół biorących udział w programie.

Wzory sprawozdań z  realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica