17 grudnia 2018

Sprawozdanie finansowe – aktywna tablica za rok 2018

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w 2018.

Sprawozdanie proszę przesłać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 45-081 Opole.

Wersję elektroniczna sprawozdania proszę wysłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl

1. Sprawozdanie finansowe organu prowadzącego.

2. Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego.