17 grudnia 2018

Sprawozdanie kwartalne w ramach programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży w województwie opolskim na lata 2016 – 2019” realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz” w roku szkolnym 2018/2019.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

województwa opolskiego.

 

W związku z kończącym się I kwartałem realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu pod hasłem „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ” dotyczącego profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia wdrażanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdań za I kwartał (wrzesień – grudzień) z podjętych w tym zakresie działań.

Sprawozdanie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz on-line w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 r.

Przekazanie sprawozdań kwartalnych jest jednym z wymogów niezbędnych do uzyskania certyfikatu udziału szkoły w programie.