31 sierpnia 2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny.

Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym:
– 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.) i
– 2016/2017 (w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 roku),
oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących poprawy jakości pracy szkół i placówek w województwie.

Sprawozdanie 2016-2017