9 stycznia 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu „Cyberbezpieczny Uczeń”.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego.

 

W związku z zakończeniem II edycji wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2017/2018 uprzejmie prosimy o przesłanie sprawozdania z wykonania zadań podjętych w ramach realizacji programu. Sprawozdanie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz on-line najpóźniej do 31 stycznia 2019 r. Przesłanie sprawozdania końcowego jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w programie.