19 maja 2020

Startuje kolejna edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla  zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • posiadają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Dokładne terminy otwarcia i zamknięcia aplikacji do składania wniosków będą ogłaszane w terminarzu dostępnym na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl./w zakładce dla kandydatów na I rok studiów.