8 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.
Rada będzie ciałem opiniodawczo – doradczym Minister Edukacji
,
w której skład wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Marzena Machałek.
Z województwa opolskiego członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych zostali:

  • Urszula Więcek  – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu,
  • Ireneusz Wiśniewski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Jacek Pietroszek – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,
  • Elżbieta Galus – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

Podczas uroczystości Kuratorium Oświaty w Opolu reprezentował Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek oraz starszy wizytator Wydziału Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji Pani Danuta Sieradzka.

dav
dav
dav
dav