29 czerwca 2018

Szkoła ćwiczeń to wyzwanie, inspiracja i doświadczenie

Szanowni Państwo

na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji zapraszamy na szkolenie pod tytułem „Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Celem spotkania jest przeprowadzenie dyskusji oraz warsztatów dotyczących praktycznego wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia z wykorzystaniem wniosków i rekomendacji z pilotażu „Modelu”.

Szczegóły dotyczące spotkania oraz rekrutacji.