4 grudnia 2017

Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych/technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem” dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Zapraszamy uczniów do udziału w szkoleniach.

Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników
z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z 50 szkołami z terenu całej Polski.

W ramach projektu oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono także asynchroniczne szkolenie e-learningowe – AZBEST NA BUDOWIE.

Czas trwania szkolenia to około 45 minut.

Szczegółowe informacje.