13 czerwca 2019

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni państwo,

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs pt. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020
30.06.2019 r.

Wybrane do realizacji w ramach ww. konkursu projekty mają na celu zapewnienie wsparcia nauczycieli oraz osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjni – prawnych
w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

W okresie od 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.  m.in. dla woj. opolskiego firma DGA S.A. w partnerstwie z CKUiP z Zielonej Góry oraz CKU w Bytomiu realizuje szkolenie pt. „Szkolenia dla doradców edukacyjno – zawodowych na obszarze makroregionu III”. W ramach ww. projektu zaplanowano możliwość skorzystania z bezpłatnych 3 dniowych szkoleń w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg oraz zwracają koszty dojazdu na szkolenie.
Uczestnikami projektu mogą być doradcy zawodowi lub osoby wykonujące zadania w tym zakresie, zatrudnieni w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach
i branżowych szkołach I stopnia.

Szczegółową informację nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.cku.bytom.pl

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej, trwają trzy dni ( czwartek, piątek, sobota), obejmują 20 godzin.

Najbliższe terminy szkoleń:

• 5 -7 września 2019 (zgłoszenia przyjmowane do 15 sierpnia, do godz. 16.00)
• 12 -14 września 2019 (zgłoszenia przyjmowane do 22 sierpnia, do godz. 16.00)
• 19 -21 września 2019 (zgłoszenia przyjmowane do 29 sierpnia, do godz. 16.00)

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu  następuję poprzez wysłanie wiadomości na adres szkoleniadoradcow@cku.bytom.pl (w treści maila należy wpisać: imię i nazwisko, wybrany termin szkolenia, telefon kontaktowy, województwo ) ponadto pobrać, wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz pobrać, wydrukować w dwóch egzemplarzach i wypełnić umowę szkoleniową. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres :Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 10, 41 – 902 Bytom z dopiskiem „szkolenia doradców”.

Kontakt z zespołem projektu: tel. 605364445, 605364446, 032 2810817 lub e-mail : szkoleniadoradcow@cku.bytom.pl