8 marca 2018

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, dające uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu organizuje jednodniowe, specjalistyczne przeszkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych,  dające uprawnienia nauczycielowi do  przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, ul. Oleska 127 ( sala wykładowa – aula ).

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest złożenie karty zgłoszenia:  osobiście w dziale szkoleń WORD w Opolu ( pok. nr 10 ) lub drogą mailową na adres:  szkolenia@word.opole.pl

 

Szczegółowe informacje i wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie: www.word.opole.pl