13 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych MEN zaprasza do udziału w konkursie.

 

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń oraz działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek
w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 5 obszarów określonych w regulaminie konkursu, tj. województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje.