19 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie.

Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach wybranych do dofinasowania projektów planowane jest objęcie co najmniej 2-3 szkół z danego JST procesem wspomagania na podstawie wypracowanych przez JST lokalnych planów rozwoju oświaty.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 7 obszarów określonych w regulaminie konkursu, tj. z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin.