13 października 2020

Szkolenie organizowane przez ORE placówkę MEN.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na Szkolenie e-learningowe „Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej – metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej” – III edycja

Trzecia edycja szkolenia e-learningowego obejmującego metodykę nauczania zdalnego wraz z praktycznymi przykładami narzędzi przydatnych w planowaniu i prowadzeniu kształcenia na odległość oraz w kształceniu łączącym nauczanie stacjonarne ze zdalnym.
Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowe informacje.