23 maja 2019

Szkoły, objęte wsparciem w Rządowym programie – „Aktywna tablica” w 2019 roku.

Szkoły objęte wsparciem finansowym w 2019 r. w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.