18 czerwca 2019

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie „Katyń – zbrodnia bez kary.”

17 czerwca 2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z udziałem Pana Michała Sieka – Opolskiego Kuratora Oświaty odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom oraz osobom wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie „Katyń  – zbrodnia bez kary.”

Konkurs odbywał się pod patronatem Polskiej Fundacji Narodowej, której Dyrektor – Pan Marcin Kurpios był wśród zaproszonych gości. Na uroczystości obecna była Pani Edwarda Turkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Opolu oraz przedstawiciele służb mundurowych Opolszczyzny.

Uroczystość prowadził Pan Tomasz Kowalski – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, który w krótkim wystąpieniu, uzasadniając tytuł konkursu wskazał na bezkarność wielu oprawców Polaków z niemieckiej strefy okupacyjnej, jak i całkowitą bezkarność zbrodniarzy mordujących Polaków na terenie Związku Sowieckiego. Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na powstającą wokół Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego koncepcję architektoniczno-urbanizacyjną, w której mogą brać czynny udział Laureaci konkursu. Pan Wojewoda podkreślił również, że główną nagrodą jest możliwość wyjazdu do Katynia, dla uczczenia pamięci pomordowanych Polaków. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty podziękował wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie oraz wskazał, że dzięki takim inicjatywom pamięć, o ważnych dla nas wydarzeniach przyczynia się do utrwalenia naszej tożsamości narodowej. W czasie uroczystości wykład pt. „79 lat po Katyniu” wygłosił Pan dr Piotr Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu, przedstawiając zebranym okoliczności zafałszowywania faktów dotyczących zbrodni katyńskiej.

Laureaci oraz ich opiekunowie otrzymali cenne nagrody oraz możliwość wyjazdu do Katynia, jak również możliwość uzupełnienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, o której na wstępie mówił Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski. Pozostali Uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Wojewodę Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty.