7 czerwca 2018

Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej w Wierzbiu.

5 czerwca 2018 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w uroczystości nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej
w Wierzbiu. Ceremonię nadania szkole imienia poprzedziła msza święta. Całe wydarzenie uświetniło przedstawienie o Św. Jadwidze Królowej w wykonaniu uczniów szkoły. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, organu prowadzącego szkołę, a także Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski.