8 marca 2018

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”.

7 marca br. Opolski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”.

Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Anna Zalewska wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.  Z Opolszczyzny nagrodę dostała pani Agnieszka Kret nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”. To program, dzięki któremu szkoły mogą zakupić sprzęt do wykorzystania na lekcjach, m.in. interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Do tej pory z takiego wsparcia skorzystało już ponad 5,6 tys. szkół podstawowych w całej Polsce.