8 marca 2018

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej.

7 marca br. Opolski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej .

W województwie opolskim – na 15 złożonych wniosków 5 uczniów otrzymało stypendium MEN:

  • Borman Marcin absolwent Publicznego Gimnazjum Nr 10 Dwujęzycznego w Opolu,
  • Królicka Anna Lena absolwentka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu,
  • Lipiński Wojciech absolwent Publicznego Technikum nr 1 w Opolu,
  • Rogowski Radosław absolwent Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu,
  • Żelezik Tomasz uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu.

W środę, 7 marca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy Annie Królickiej i Radosławowi Rogowskiemu, którzy reprezentowali naszych uczniów na uroczystej gali.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.