8 czerwca 2018

UWAGA – Komunikat w sprawie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szanowni Państwo,

w związku z RODO Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowe wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Obecnie nie ma potrzeby wpisywania daty i miejsce urodzenia oraz adresu domowego kandydata.  Ponadto – w tabeli brak jest pozycji – konkursy przedmiotowe kuratora oświaty.

Przypominamy także, że przy wypełnianiu wniosku trzba pamiętać o tym, że w pozycji nazwa szkoły nie należy wpisywać nazwy zespołu szkół lecz tylko nazwę konkretnej szkoły wraz z jej pełnym adresem.

Nie należy także przybijać żadnych pieczątek.

 

Wzór wniosku.