2 grudnia 2019

UWAGA! Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zmiana wzorów wniosków. Konieczność ponownego złożenia wniosków.

W przypadku gdy szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski przed wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 2324), powinny złożyć wnioski ponownie. Skorygowane nowe wzory wniosków w załączeniu oraz na: https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-narodowy-program-czytelnictwa

Równocześnie zachęcamy szkoły, które nie otrzymały jeszcze dofinansowania w ramach programu w latach 2015-2019 do składania wniosków.

Termin składnia wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących upływa 6 grudnia 2019 r., a organów prowadzących do Opolskiego Kuratora Oświaty 12 grudnia 2019 r.

 

 

  1. Wniosek dyrektora szkoły.
  2. Wniosek organu prowadzącego.