8 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego – CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

Więcej informacji  o konkursie na stronach organizatorów:
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

http://sp34.lublin.pl/