12 marca 2019

V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Kędzierzyn-Koźle 2019

Opolski Kurator Oświaty oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w K-Koźlu zaprasza szkoły prowadzące klasy o profilu mundurowym do udziału w V Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych – Kędzierzyn-Koźle 2019.

Celem Przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Przegląd kierowany jest do uczniów i uczennic klas mundurowych opolskich szkół ponadgimnazjalnych i jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP, polskiej piosenki marszowej oraz programu dowolnego.

Organizatorem Przeglądu jest Opolski Kurator Oświaty i Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Przegląd odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu (plac przed starostwem powiatowym). Szkoły biorące udział w Przeglądzie należy zgłosić do 31 marca 2018 r.  na adres organizatora:

Kuratorium Oświaty
ul. Piastowska 14
45-081 Opole.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych

Robert Socha

V Opolski Przegląd Musztry Paradnej – regulamin