8 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Lublinie.

Więcej informacji  o konkursie na stronach organizatorów:
http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

http://sp1.lublin.eu/