13 stycznia 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim.

Konkurs  jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Celem konkursu jest:

– popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück;

– zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń;

– uczenie świadomego odbioru kultury;

– zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu;

– propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny;

– kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa;

– promowanie utalentowanej młodzieży;

– wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów z różnych regionów kraju.

 

Więcej informacji: Szczegółowe informacje na stronie internetowej IPN