23 września 2019

VII edycja Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Spotkania z uczniami w szkołach.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierujących rowerami lub motorowerami oraz uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym i wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców. Partnerami w realizacji programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Planujemy w roku szkolnym 2019/2020 dwanaście spotkań z uczniami szkół podstawowych. Zwracamy się z zapytaniem do dyrektorów szkół zainteresowanych zorganizowaniem takiego spotkania w swojej placówce. Z każdego powiatu zostanie wybrana jedna placówka /decyduje kolejność zgłoszenia/. Ze strony organizatora wymagane jest jedynie przygotowanie auli lub sali z nagłośnieniem. Uczniowie szkoły zyskają możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji, sprawdzenia refleksu na symulatorze czasu reakcji, napisania próbnego testu teoretycznego na kategorię AM / motorower/ w mobilnej sali komputerowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz poznać zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Robertem Gwoździem tel. 774524361, który udziela szczegółowych informacji na temat kampanii.