13 marca 2018

VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” – „Normy w ochronie środowiska”.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Konferencji.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Więcej informacji o Konferencji.